Regulamin

Będziemy wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

 1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godz.7:00 do godz. 22:00.
 2. Właściciele mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu Głęboki Jar, na osobę Gościa, pracowników, osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie obiektu.

§4

Głęboki Jar świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie ich do Właścicieli, co umożliwi natychmiastową reakcję.

§5

 1. Na życzenie Gościa obiekt Głęboki Jar świadczy następujące usługi:
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

§6

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, czy też innego pojazdu należącego do gościa, a także rzeczy w nich pozostawionych.

§7

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu Głęboki Jar nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

Dzieci na terenie obiektu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia obiektu, powstałe w wyniku jego działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania osób mu towarzyszących,  a także przez niego zatrudnionych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Głęboki Jar przechowa te przedmioty do 2 miesięcy.